Cart
Custom content

This is custom content

K&K fight nav tiesību izpaust pircēja datus. K&K fight neatklāj pircēja datus citām personām. Pircējam ir tiesības pārbaudīt uz sevi attiecošos personīgos datus, kā arī mainīt tos vai vērsties ar lūgumu dzēst datus no reģistra.

K&K fight aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

K&K fight pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

Ja pircējs, kurš pasūtījis un iegādājies produktu www.Fightshop.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai mūsu vietnē nodrošinātu vislabāko pieredzi. Papildinformāciju skat"Informatīvs ziņojums"sīkdatņu lapā. 

SĪKDATŅU POLITIKA

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu klientiem un izvērtēt vajadzības, uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, par interneta veikala apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website